A prestigiacomo

la prestigiacomo e dietro una A cerchiata: 

mii

mi facistivu siddiari! ma picchì mi nni mannastivu. comu, io sugnu chidda ca vinni i siravusa a fari u buddellu a rroma, mi misi ccu bellusconi picchì era l’unico ca parrava i libbetà e ora minni mannati da manifestazioni?

e iu ccu viautri nun ci parru cchiù, oohoo 

This entry was posted in arte NO arte, meglio di no. Bookmark the permalink.